Warning: gethostbyname() [function.gethostbyname]: Host name is too long, the limit is 64 characters in /home/qqkids/domains/delf.biz.pl/public_html/cms.php on line 31

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/qqkids/domains/delf.biz.pl/public_html/cms.php:31) in /home/qqkids/domains/delf.biz.pl/public_html/classes/Cookie.php on line 300

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/qqkids/domains/delf.biz.pl/public_html/cms.php:31) in /home/qqkids/domains/delf.biz.pl/public_html/classes/Cookie.php on line 300

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/qqkids/domains/delf.biz.pl/public_html/cms.php:31) in /home/qqkids/domains/delf.biz.pl/public_html/classes/Cookie.php on line 300

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/qqkids/domains/delf.biz.pl/public_html/cms.php:31) in /home/qqkids/domains/delf.biz.pl/public_html/classes/FrontController.php on line 460
Regulamin sklepu - PrestaShop Support
Znajd nas w Google+

Kategorie

Koszyk  

Brak produktów

Wysyłka 0,00 zł
Suma 0,00 zł

KONTAKT


  399 275 375
  biuro@delf.biz.pl

eBiuletyn-Newsletter

REULAMIN

I. Warunki ogólne

1. Serwis internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www. delf.biz.pl - umożliwia składanie zleceń/zamówień na wykonanie modułu/integracji/modyfikacji/szablonu za pośrednictwem Internetu. W dalszej części nazywany serwisem

 

1a.Klientem Sklepu mogą być tylko i wyłącznie przedsiębiorcy.

 

1b.Sklep z uwagi na specjalistyczny charakter oferowanych produktów nie prowadzi sprzedaży konsumenckie w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Sprzedaż odbywa się na zasadach współpracy handlowej podmiotów gospodarczych.

 

1.c Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

2. Serwis nie prowadzi sprzedaży szablonów, modułów, integracji, modyfikacji jako gotowych produktów. Składając zamówienie w Serwisie klient składa zamówienie na usługę wykonania danego szablonu, modułu, integracji lub modyfikacji.

 3 Serwis  jest prowadzony przez firmę:

DELF Jacek Kukulski
ul. Dmowskiego 2/6A, 80-243 Gdańsk
Nip. 656-139-26-67

 

Adres do korespondencji:

DELF
ul. Dmowskiego 2/6A, 80-243 Gdańsk
tel. : 500 46 81 15
e-mail: biuro@delf.biz.pl


4. Zakup w serwisie internetowym www.delf.biz.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie".
Aby można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji zamówień jest prawidłowe, zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail oraz numerem telefonu, pod którym będzie można  potwierdzić złożenie zamówienia.


 6a. Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji dany podanych w trakcje rejestracji a w przypadku podania fałszywych, lub niepełnych danych teleadresowych do odmowy realizacji zamówienia lub do zablokowania lub usunięcia konta  użytkownika. W takim przypadku wszlekie dane osobowe Klienta zostaną usunięty z bazy Serwisu.

 

6b. W przypadku stwierdzenia, iż podane w trakcje rejestracji dane są niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym – użytkownik traci prawo do użytkowania pobranych lub zakupionych programów, modułów, modyfikacji lub integracji.

Licenicja udzielana jest imiennie każdemy Klientowi, który podał prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym dane teleadresowe na ilość domen/sklepów określonych w złożonym zamówieniu.


6c. Oprogramowanie/Moduły/integracje/Modyfikacje/Szablony oferowane w Serwisie są licencjonowane a nie sprzedawane. Warunki licencji, prawa i obowiązki licencjobiorcy oraz postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi są ujęte w niniejszym regulaminie oraz w opisie każdego produktu.

 


7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego lub po uzgodnieniu z zamawiającym w innym dogodnym dla stron terminie.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Serwis  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, brak telefonu, błędne dane rejestrowe firmy ) nie będą rozpatrywane.

10. Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny produktów i usług znajdujących się w serwisie internetowym www.delf.biz.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Na wszystkie produkty i usługi jest wystawiany  paragon lub faktura VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

 

III. WARUNKI UŻYTKOWANIA

 

13. Szablony, moduły, integracje lub modyfikacje zakupione w Serwisie nie mogą być rozpowszechnianie, modyfikowane oraz odsprzedawane. Zabronione jest także  wykorzystywanie kodu źródłowego.

 

14. Wszystkie szablony, moduły, integracje lub modyfikacje są objęte ochroną praw autorskich na zasadach ogólnych.

 

15. Każdy szablon, moduł, integracja lub modyfikacja  jest sprzedawany z licencją na jedną domenę, może zostać zainstalowany tylko w jednym sklepie.

 

15a.  Moduł po instalacji w sklepie na, który została udzielona licencja wysyła na adres e-mail biuro@delf.biz.pl  informację o fakcje instalacji modułu zawierającą wyłacznie nazwę sklepu, adres internetowy sklepu  oraz nazwę modułu.

 

16. Serwis lub autorzy produktów mogą dochodzić swoich praw w przypadku stwierdzenia złamania zasad licencji lub stwierdzenia złamania zasad określonych w pkt.13

 

17. W przypadku błędnego działania modułu, modyfikacji  lub integracji  błędy zostaną  usunięte bez żadnych opłat. Bezpłatnym serwisem nie są objęte błędy wynikające z konfliktów z innymi modułami zainstalowanymi w sklepie lub błędy spowodowane błędnym działaniem silnika sklepu lub szablonu graficznego.

 

18. Klient nabywając Oprogramowanie/Moduły/Integracje/Modyfikacje/Szablony w wersji do pobrania z sieci lub wysyłki na adres email podany w trakcje rejestracji (nie w wersji pudełkowej) wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.). W związku z powyższym klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art.10 ust.3 pkt 1 cyt. ustawy.

 

19. Wszelkie modyfikacje kodu szablony, modułu, integracji lub modyfikacji mogą być dokonywane jedynie przez Firmę DELF lub osobę/firmę przez  Firmę DELF wskazane. Wszelkie modyfikacje wykonane przez  osoby inne niż wyżej wskazane skutkują utratą gwarancji.

 

20. Klient jest zobowiązany przed instalacją zakupionego modułu, integracji lub modyfikacji wykonać

  • -Kopię bezpieczeństwa bazy SQL sklepu
  • -Kopię bezpieczeństwa plików sklepu
  • -Zabezpieczyć zakupiony moduł, integrację, szablon czy modyfikację przed dostępem osób nieupoważnionych oraz uniemożliwić rozpowszechnianie w/w oprogramowania

 

21. Klient dokonując rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

 

22. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.